[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ฯ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.196.13.210
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  96 ip
  เมื่อวาน
  212 ip
  เดือนนี้
  10147 ip
  เดือนที่แล้ว
  12282 ip
  ปีนี้
  68085 ip
  ทั้งหมด
  170484 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559

    
  มาทำความรู้จักกับจังหวัดสกลนครและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณควรต้องไปสักครั้ง
  โดย : Admin   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561   

       สกลนคร (เมืองหนองหานหลวง) หนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่นับว่าเป็นเมืองเก่าแก่และมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยมาอย่างยาวนาน แถมยังได้ขึ้นชื่อว่าคือเมืองแห่งธรรมะ แหล่งอารยะธรรมสามพันปี  มีวัฒนธรรมที่งดงามและประเพณีดั้งเดิมที่โดดเด่นจนเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง  จังหวัดสกลนครมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆมากมายและมีปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหลายแห่งรวมอยู่ด้วย   

  รวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในจังหวัดสกลนคร

          อันดับที่ 1 วัดพระธาตุเชิงชุม ถือกันว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณแล้ว   วัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังภายในยังประกอบไปด้วยรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ โดยคุณสามารถดูความงดงามและรายละเอียดต่างๆของพระธาตุเชิงชุมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อีสาน 108  และในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาบูชากราบไหว้พระธาตุกันเป็นจำนวนมาก เชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้เข้ามากราบไหว้นมัสการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะได้รับสิริมงคลสูงสุดแก่ตัวเองไปตลอดจนครอบครัว
   
  อันดับที่ 2  พระธาตุดุม   สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17  ลักษณะพระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุดม ตำบลงิ้วดอน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระธาตุดุมลักษณะตัวพระธาตุเป็นปราสาทแบบเขมรที่สร้างออกมาเป็นศิลปะแบบปาปวน ทั้งหมดจำนวน 3 หลัง แต่ปัจจุบันมีเหลือให้เห็นอยู่แค่เฉพาะพระธาตุองค์กลางที่ก่อสร้างด้วยอิฐมีการเรียงอิฐในรูปแบบที่คลาสสิกผสมผสานกันอย่างได้สวยงามเป็นเอกลักษณ์ บนผนังของพระธาตุประกอบไปด้วยภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ,ภาพเทวดาทรงพาหนะด้วยสัตว์ต่างๆเช่น ช้าง,สิงห์ เป็นต้น  
   
  อันดับสุดท้าย  พบกับ พระธาตุนารายณ์เจงเวง  ที่ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ถนนสายสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร  เป็นพระธาตุที่สร้างด้วยหินทราย โดยที่มาของการตั้งชื่อพระธาตุนั้นมาจากกลุ่มสตรีที่เป็นผู้สร้างนั่นเอง องค์เจดีย์มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งลักษณะการออกแบบนั้นได้รับอิทธิพลมาจากขอมเป็นส่วนใหญ่ บริเวณฐานล่างก่อด้วยศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ ส่วยภายในซุ้มทางด้านบนประกอบไปด้วยรูปสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ประดับไปด้วยกนกด้านขดอันงดงามนับว่าแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมถึงโครงสร้างรูปแบบก่อสร้างของคนในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี
   
     
        นอกจาก 3 โบราณสถานที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ต้องบอกว่าจังหวัดสกลนครยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าและน่าสนใจอีกมากมาย และถ้าหากคุณอยากจะได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีและน่าจดจำ ลองหาเวลาว่างจากการเล่นเกม Webet  แล้วเดินทางมาแวะเยี่ยมชมเมืองสกลนครกันดูสักครั้งเมืองหนองหานหลวงแห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงามและกลิ่นอายความเป็นประวัติศาสตร์ต้อนรับคุณอยู่


  เข้าชม : 330

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  :
  ชื่อของท่าน :  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong