[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 34.229.131.116
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  108 ip
  เมื่อวาน
  264 ip
  เดือนนี้
  4531 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  4531 ip
  ทั้งหมด
  266180 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดตลาดพิพิธภัณฑ์ภูพาน วันแรก คึกคัก
   เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่พิพิธภัณฑ์ภูพาน ริมฝั่งหนองการ เขตเทศบาลนครสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ซึ่งจัดโดย อบจ.สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้ประกอบการ ในชื่อ เดิน กิน ชิม เที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง 22-31 ธันวาคม 2562 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า ได้กำหนดจัดทำโครงการตลาดประชารัฐแห่งใหม่ ที่บริเวณถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน เขตเทศบาลนครสกลนคร เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนคร ได้มีพื้นที่ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เป็นการขานรับนโยบาย ชิม ช็อป ใช้ ของรัฐบาล มีผู้ประกอบการร้านค้านำสินค้าอาหารปลอดภัยมาจำหน่าย จำนวนกว่า 300 ราย

  โดยแบ่งกลุ่มสินค้าหลากหลาย ทั้งสิ้นค้าเกษตร อาหารทะเล สินค้า OTOP สินค้าโรงงาน ผ้าย้อมคราม ผ้าไหม เริ่มเปิดตลาดในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 เชื่อว่าตลาดประชาชนรัฐแห่งใหม่นี้ จะได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะมีสิ้นค้ามาวางจำหน่ายอย่างหลากหลายแล้ว ผู้ที่มาเดินช็อปปิ้งหรือนักท่องเที่ยว ยังสามารถเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน ของดีเมืองสกลนคร ที่รวมเรื่องราวความเป็นสกลนคร ได้อย่างลงตัว ชมพญานาค 7 เศียรที่สร้างขึ้นอย่างประณีต ทั้งสามารถวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ สัมผัสความงดงามของทะเลสาบหนองหาร แหล่งน้ำจืดใหญ่อันดับสองของประเทศ ชมความงามของเกาะแก่งซึ่งมีพันธุ์นกน้ำหลากหลาย ชมทะเลบัวแดงที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้พบปะซื้อขายสร้างรายได้  เข้าชม : 30


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        อบต.คูบัว ราชบุรี เยือนเมืองธรรมะ สกลนคร
        อบจ.ชวนเด็กเข้าวัด ฝึกพัฒนาการด้านจิตใจ
        เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ
        เปิดตลาดพิพิธภัณฑ์ภูพาน วันแรก คึกคัก
        ร่วมบันทึกเทปโทรทัศถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong