[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 35.175.191.72
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  76 ip
  เมื่อวาน
  209 ip
  เดือนนี้
  4462 ip
  เดือนที่แล้ว
  9574 ip
  ปีนี้
  57603 ip
  ทั้งหมด
  248181 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จังหวัดสกลนคร ขอเชิญสมัคร และร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
   จังหวัดสกลนคร ขอเชิญสมัคร และร่วมกิจกรรม  เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น  เพื่อจัดหารายได้สมทบการจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก  ในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีแต่ฐานะยากจนในจังหวัดสกลนคร
   วิ่ง FUNRUN  ประชาชนทั่วไป ระยะทางวิ่ง 6 กิโลเมตร และ MINIMARATRON ประชาชนทั่วไป  ระยะทางวิ่ง  10 กิโลเมตร    ร่วมเดิน-วิ่ง  บนเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
  ค่าสมัคร 400 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อสำหรับวิ่ง 1 ตัว  และผู้ที่เข้าร่วมวิ่ง  จะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังจากเข้าเส้นชัยทุกคน  
  ผู้ที่สนใจ  สมัครด้วยตัวเองได้ที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หรือ สามารถสมัครได้ฝ่านช่องทาง ออนไล    เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย -20 พ.ย 2562 
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร 042 -717098   สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  เพจ . เดิน-วิ่งมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 2019 จังหวัดสกลนคร

  ช่องทางการลงทะเบียน
  สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  สมัครออนไลน์ได้ที่ >>>
  Click here <<<
  ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>
  Click here <<<


   
   
   


  เข้าชม : 162


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        เวทีที่ 2 ณ บ้านเชียงเครือ ประชาชนเห็นด้วยกับการทำประชาพิจารณ์ เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย
        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายวัดป่าวิริยะพล
        ประชาพิจารณ์ เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และตื้นเขิน
        รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
        จังหวัดสกลนคร ขอเชิญสมัคร และร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
  ชื่อ/Email :
  :
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong