[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 35.173.50.107
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  47 ip
  เมื่อวาน
  347 ip
  เดือนนี้
  3701 ip
  เดือนที่แล้ว
  6620 ip
  ปีนี้
  47268 ip
  ทั้งหมด
  237846 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คืนข้าวสู่ดิน ท้องถิ่นรวมใจ "ฟื้นฟูภัยน้ำท่วม"
   วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ) . นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นาย ชัยมงคล ไชรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพรชัย โค้วสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นาย วิริยะ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นาย โกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศบาลนครสกลนคร นาย พงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นาย ประพันธ์ ศรีชะตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคอีสานตอนบน ประกอบด้วย หนองคาย บึงกาฬ และ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตั้งโต๊ะแถลงข่าว โครงการ คืนข้าวสู่ดิน ท้องถิ่นรวมใจ สู้ภัยน้ำท่วม เปิดระดมความช่วยเหลือ เพื่อขอรับบริจาคเมล็ดพันธ์ข้าวจากพี่น้องประชาชน นำไปมอบให้พี่น้องชาวอุบลราชธานีและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด

  นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในครั้งนี้ ถือเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สุดในรอบ 20 ปี ที่พักอาศัยรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชน ได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะภาคการเกษตรและประมงได้รับผลกระทบหนัก เส้นทางการคมนาคมสัญจรถูกน้ำท่วม รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าประมาณ 1,500 ล้านบาท วันนี้ถือเป็นการร่วมพลังท้องถิ่นจากทั่วประเทศปรึกษาเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานี และอีกหลายจังหวัดที่เดือดร้อน อีกช่องทาง
  นายพรชัย โค้วสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายๆหน่วยงานระดมความช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนมาก ซึ่งพี่น้องชาวอุบลก็ต่างซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยทุกคน แต่ที่น่าเป็นห่วงในระยะยาว คือเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่นาเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 700000 ไร่ ข้าวที่อยู่ในยุ้งฉางก็ถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมาก เมื่อน้ำลดหากมีเมล็ดพันธ์ข้าวเพื่อนำมาเพาะปลูก ต่อนี้ไปอีก 3 เดือน ชาวนาอุบลก็จะสามารถเก็บเกี่ยว มีข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในระยะยาว ซึ่งหากประชาชน หรือหน่วยใด มอบเมล็ดพันธ์ข้าว ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก
  นาย ชัยมงคล ไชรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า วันนี้แม้จะมีหลายๆหน่วยงานระดมความช่วยเหลือ โดยการแจกถุงยังชีพและเงินทุนบางส่วน แต่นั้นก็ยังไม่สามารถเติมเต็ม เพราะจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่นาเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 700000 ไร่ ข้าวที่อยู่ในยุ้งฉางก็ถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคอีสานตอนบน ประกอบด้วย นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี หนองคาย บึงกาฬ กระบี่ และ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางเยียวยาให้พี่น้องในระยะยาว คือต้องหาเมล็ดพันธ์ข้าว ทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว ไปมอบให้พี่น้องชาวนาอุบลราชธานี เพื่อใช้ในฤดูการทำนาที่จะมาถึงนี้

  สามารถบริจาคผ่าน บัญชี 020165130211
  ธนาคาร ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี คืนข้าวสู่ดิน ท้องถิ่นรวมใจ ฟื้นฟูภัยน้ำท่วม  เข้าชม : 24


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        อบจ.สกลนคร ร่วมต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร คนใหม่
        ประดับปีกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์
        คืนข้าวสู่ดิน ท้องถิ่นรวมใจ "ฟื้นฟูภัยน้ำท่วม"
        ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว
        ‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จฯสกลนคร ทรงเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong