[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Network
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.242.115.55
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  41 ip
  เมื่อวาน
  174 ip
  เดือนนี้
  3166 ip
  เดือนที่แล้ว
  3939 ip
  ปีนี้
  11858 ip
  ทั้งหมด
  202436 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดฯ
  วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยมงคลไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดฯ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ สู่เด็ก เยาวชน ประชาชน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2560
  วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น.นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ สู่เด็ก เยาวชน ประชาชน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน กองทัพไทย
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.45 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน กองทัพไทย พร้อมพิธีเดินสวนสนาม โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.29 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนฯลฯ
  จังหวัดสกลนคร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยะเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ปิดฉากลงแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 35 ประจำปี 2559
  พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรีผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบถ้วยพระราชทานให้กับทีมชนะการแข่งขันฯ ได้แก่ทีมจังหวัดสกลนคร บี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศน์"ครั้งที่ ๓๔
  กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศน์"ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์"
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ประจำวันที่ 27ธันวาคม 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์"
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูพานราชนิเวศน์ ครั้งที่ ๓๕
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูพานราชนิเวศน์ ครั้งที่ ๓๕ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ยากไร้
  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ได้จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มพร้อม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙
  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดสกลนครร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร จัดงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องมณีเทวา โรงแรม ดิเอลิแกรน จั
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันชาติไทย ประจำปี 2559
  ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย...... วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ วันชาติไทย นำโดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร มากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน พร้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และร่วมพิธีประชารัฐ กำจัดผักตบชวาบริเวณหนองหาร
  เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และร่วมพิธีป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๙ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อจัดแสดงข้อมูล พระประวัติตั้งแต่ เสด็จราชสมภพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่จังหวัดสกลนคร
  เมื่อเวลา 08.30น. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ทำพิธีน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  วันที่ 25 ตุลาคม 2559 อบจ.สกลนคร โดยนายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ทำพิธีน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ " วันปิยมหาราช "
  วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายภารกิจให้นายสมัย โพธิทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างฯ และพนักงานจ้างฯ ในสังกัดอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน
  ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันสำคัญแห่งชาติ คือ วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทยและวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. จังหวัดสกลนคร จัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการแสดงถึ

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong