[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ฯ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ , e-plan .เงินอุดหนุน

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.80.87.62
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  78 ip
  เมื่อวาน
  359 ip
  เดือนนี้
  6817 ip
  เดือนที่แล้ว
  11723 ip
  ปีนี้
  52473 ip
  ทั้งหมด
  154872 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดภูริทัตตถิราวาส
  วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.40 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จปฏิบัติศาสนกิจทรงเ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลกครั้งที่ 8)
  วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำพิธีเปิดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลกครั้งที่ 8) "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูชาเจ้าปู่มเหสักข์ โฮมฮักผู้ไทโลก" ประจำปี 2560 อย่า
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
  นที่ 4 เมษายน 2560 นายสันติ ไชยยศ , นายมานิตย์ ถิตย์พิพิธ , นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ณ ลา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของชาวตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขบนธรรมเน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดกีฬาต้านยาเสพติด โคกก่องเกมส์ ครั้งที่18 ประจำปี2560
  วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกีฬาต้านยาเสพติด โคกก่องเกมส์ ครั้งที่18 ประจำปี2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  จังหวัดสกลนคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนพุทธศานิกชนร่วมแห่นับพันคน เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญเที่ยวงาน ผู้ไทโลก ครั้งที่ 8
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เชิญเที่ยวงาน ผู้ไทโลก ครั้งที่ 8 "พระธาตุศรีมงคลงามสง่า บูซาเจ้าปู่มเหสักข์ โฮมฮักผู้ไทโลก" ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
  วันที่ 18 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ
  สกลนครจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ อย่างสมพระเกียรติ วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ณ สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดงาน บุญข้าวปุ้น เอาบุญพะเหวต ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560
  วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน บุญข้าวปุ้น เอาบุญพะเหวต ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560 ของชาวชุมชนดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ประจำปีการศึกษา 2559
  วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 100 คน เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียน นักศึกษาแ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานประเพณี บุญมหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ"ประจำปี2560 ณ วัดมัขฌิมภูมิ บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธรคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธรคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมงาน Open House ประจำปี 2559
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน Open House ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า "
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าว วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานแถลงข่าว วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2560 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โรงเรียนร่มไทยวิทยา (โรงเรียนกีฬา) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนกีฬา
  โรงเรียนร่มไทยวิทยา (โรงเรียนกีฬา) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย เปตอง กรีฑา ยกน้ำหนัก ฯลฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ 09 5645 5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดฯ
  วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยมงคลไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดฯ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ สู่เด็ก เยาวชน ประชาชน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2560
  วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น.นางสาวสาธินี ดาวศิริโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ สู่เด็ก เยาวชน ประชาชน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน กองทัพไทย
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.45 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน กองทัพไทย พร้อมพิธีเดินสวนสนาม โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.29 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนฯลฯ
  จังหวัดสกลนคร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยะเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong