[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ฯ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ , e-plan .เงินอุดหนุน

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.80.87.62
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  79 ip
  เมื่อวาน
  359 ip
  เดือนนี้
  6818 ip
  เดือนที่แล้ว
  11723 ip
  ปีนี้
  52474 ip
  ทั้งหมด
  154873 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “สิริธร”คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
  วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “สิริธร”คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการแสดงความจงรักภัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
  วันเสาร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจบ บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ลานรวมใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี2561
  วันที่ 18 มี.ค. 2561 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ครั่งที่ 36 ประจำปี 2560
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ครั่งที่ 36 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร คู่ชิงชนะเลิศ ระหวางทีมจังหวัดสกลนคร เอ 3:1 ทีมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพิธีปิดการแข่งขันฯ อย่างสมพระเกียรติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 36
  พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 36 อย่างสมพระเกียรติ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 โดยมีนักเ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๖
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการแถลงข่าว และ พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศ"
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018
  รัฐบาลไทย กำหนดจัดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018 1 พฤศจิกายน 2560-สิ้นปี2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สน.เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
  ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่10-30 พฤศจิกายน 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประเพณีแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560
  ..
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประมวลผลภาพงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงร.9
  และภารกิจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่บริเวณมณฑลพิธี ศาลากลางจังหวัดฯ อย่างสมพระเกียรติ และเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาคบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2
  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสันติ ไชยยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเนื่องในวันแม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สน.เร่งระดมความช่วยเหลืออุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
  สืบเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนยครและหลายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ต่างเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีประชาชนจิตอาสายืนมือเข้ามาช่วยเหลือ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการ ประชารัฐ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภายในจังหวัดสกลนคร ร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง ภายใต้โครงการ ประชารัฐ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์(ดอกอินทนิลนำ้) ให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพ
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยสำนักปลัดฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์(ดอกอินทนิลนำ้) ให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเพื่อร่วมอ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ต้อนรับคณะผู้นำท้องถิ่นและชุมชนจากอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสันติ ไชยยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้นำท้องถิ่นและชุมชนจากอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ภูพาน และท้องฟ้าจำลอง จังหวัดส
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประสานงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐
  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่ื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ( รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 )
  1 พ.ค 60 เวลา 14.30 น นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานปล่อยขบวนรถและประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ( รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 ) ในการนี้นายสมัย โพธ์ทองดี รองปลัด อบจ.สกล
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560
  วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong