[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 18.207.240.35
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  32 ip
  เมื่อวาน
  163 ip
  เดือนนี้
  3086 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  3086 ip
  ทั้งหมด
  264735 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ
  วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” บร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดตลาดพิพิธภัณฑ์ภูพาน วันแรก คึกคัก
  อบจ.สกลนคร จับมือเทศบาลนครสกลนคร พัฒนาชุมชน พาณิชย์ และผู้ประกอบการ ผุดตลาดประชารัฐแห่งใหม่ ในชื่อ เดิน กิน ชิม เที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง 22-31ธันวาคม นี้ คาดเงินสะพัดหลายล้าน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  วันที่ 31 กรฎาคม 2562 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปโทรทัศถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  .อบจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  .สกลนคร เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่ถนนนิตโย อำเภอเมืองสกลนคร ระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ส.2562มกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.
  วันที่ 16 ก.ค. 2562 ผู้บริหารองค์การบริหารส่้วนจังหวัดสกลนครพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา,พิธีถวายพระพุทธหลวงพ่อพระองค์แสนจำลอง และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.10 น.นายชัยมงคล ไชบรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทรมหาวชิร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดโนนสะอาด ณ บ้านโนนสะอาด
  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสมัย โพธิทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับมอบหมายภารกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการเถรสมาคมฯ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดโนนสะอ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ
  วันที่ 30 พฤษภาคน 2562 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะสมาชิสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ เ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญชมวีดิทัศน์การ์ตูน 2D Animation เกี่ยวกับวุฒิสภา เรื่อง หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และ กรรมาธิการวุฒิสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒.
  ขอเชิญร่วมติดตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติไทยกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒.
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร , พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอกุสุมาลย์ , นายวิชาญ แท่นหิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ,จิตอาสาพัฒนา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
  ร่วมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย(วาตภัย) ณ บ้านหนองบัวสร้าง และบ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 260 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "สิริธรคัพ"
  บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธรคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กำหนดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพสว่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”
  วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ลาน ร.5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” โดยมี หัวห
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันนี้ 2 มีนาคม 2562 นายสมัย โพธิทองดี รองปลัด อบจ.สน. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบจ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
  วันนี้ 2 มีนาคม 2562 นายสมัย โพธิทองดี รองปลัด อบจ.สน. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบจ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมจามจุ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดสกลนคร จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนวดแผนไทย ให้กับผู้ต้องขังหญิง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดสกลนคร จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนวดแผนไทย ให้กับผู้ต้องขังหญิง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายก อบจ.สน นำคณะข้าราชการประชาชนเข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้ง ที่2
  นายชัยมงคล ไชยรบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสากลนครนำคณะข้าราชการประชาชนเข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้ง ที่2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายก อบจ.สน.เปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังฯ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปและพระพุทธสุวรรณนาคมงคล สกลนคราบรีรักกษ์
  จังหวัดสกลนครร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปและพระพุทธสุวรรณนาคมงคล สกลนคราบรีรักกษ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเปิดฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong