[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร.1

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 18.206.238.176
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  152 ip
  เมื่อวาน
  173 ip
  เดือนนี้
  712 ip
  เดือนที่แล้ว
  7681 ip
  ปีนี้
  46086 ip
  ทั้งหมด
  307735 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ
  กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ขอเชิญประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติในหัวข้อ"ออนกับกอช.เพื่อความมั่งคงในอนาคต"
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่(สอบสัมภาษณ์)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญประชาชนชาวจังหวัดสกลนครลงทะเบียนรับหน้ากากผ้าฟรี
  เปิดรับการลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครเท่านั้น ผู้ลงทะเบียนต้องใช้ข้อมูลจริงในการลงทะเบียน ติดต่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ โทร-042-717098 ในเวลาราชการ ระบบการรับลงทะเบียนจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้พี่น้องประชาชน
  วันที่ 13 เมษายน 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายกฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้พี่น้องประชาชน -อำเภอเต่างอย จำนวน 800 ลิตร -อำเภอกุดบาก จำ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  "ท้องถิ่นสกลร่วมใจสู้ภัยโควิด"
  วันที่ 10 เมษายน 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาทจากหน่ยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสกลนคร เพื่อสมทบทุนในการตั้งกองทุนท้องถิ่นสกลรวมใจสู้ภัยโควิด-19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เราจะสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชน
  นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกาศสละเงินเดือน ในเดือนเมษายน 2563 จำนวน 232,330 บาท เพื่อตั้งเป็นกองทุนสู้โควัด-19 จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เดินหน้ามอบแอลกอฮอล์ ให้พี่น้องภูพาน
  วันที่ 8 เมษายน 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เดินทางไปมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ให้พี่น้องชาวอำเภอภูพาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ ป้องกัน ไวรัสโควิด-19 ต่อไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เดินหน้ามอบแอลกอฮอล์ ให้พี่น้องพรรณานิคม
  วันที่ 8 เมษายน 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เดินทางไปมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ให้พี่น้องชาวอำเภอพรรณานิคม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ ป้องกัน ไวรัสโควิด-19 ต่อไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ท้องถิ่นสกลนคร จับมือประสานใจ กู้ภัย วิกฤต โควิด 19
  วันที่ 7 เมษายน 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 2600 ลิตร ให้กับทุก อปท.ในเขตอำเภอเมือง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ป้องกันไวรัสโควิด-19
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น
  อบจ.เดินหน้าแจกแอลกอฮอล์ ทุกหลังคาเรือน
  ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คำนึงถึงความทุขก์ยากของพี่น้องประชาชน นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จับมือร่วมกับท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดสกลนคร จัดหาแอลกอฮอล์ เจลล้างมือในการป้องกันไวรัสโควิด -19
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น
  เดินหน้ามอบแอลกอฮอล์ ให้พี่น้องโคกศรีสุพรรณ
  วันที่ 7 เมษายน 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เดินทางไปมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ให้พี่น้องชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 1,260 ลิตร ซึ่งมี นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเป็นผู้รับมอบ และจะนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ ป้องกัน ไวรัสโควิ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  * อบจ.สกลนคร วางมาตราการเข้ม สู้โควิด-19 **
  จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้บุคลลากรของ อบจ. และประชาชนที่มาติดต่อราชการ นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สั่งการ เพื่อวางมาตราการ ในการป้องกันโควิด ให้เจ้าหน้าที่ของ อบจ.สกลนครทุกคนถือปฏิบัติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ท้องถิ่นสกลนคร จับมือประสานใจ กู้ภัย วิกฤต โควิด 19
  วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ค่ายศรีสกุลวงศ์ ตชด.23 จังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองคทการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นาย สันติ ไชยยศ นายกฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมหารือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลน
  ป้องกันโค-วิด19
  โควิด-19
  ยิ่งรู้เร้ว ลดการแพร่เซื้อ เช็ดอาการตามนี้
  ป้องกันโค-วิด19
  เรื่องควรรู้ COVID-19
  อาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ พื้นที่เสี่ยง
  ป้องกันโค-วิด19
  HOW TO คุมไว้สังเกต
  สังเกตอาการ การปฏิบัติตัว 14วัน
  ป้องกันโค-วิด19
  ป้องกันโคโรนไวรัส 2019
  ป้องกันโคโรนไวรัส 2019 ด้วย ล้าง เลี่ยง ลด
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น
  ประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่้น ประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่(สอบสัมภาษณ์)
  ตำแหน่งคนงานทั่วไป(คนพิการ)จำนวน ๑ อัตรา

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong