[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.101.50
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  96 ip
  เมื่อวาน
  201 ip
  เดือนนี้
  6293 ip
  เดือนที่แล้ว
  6335 ip
  ปีนี้
  65751 ip
  ทั้งหมด
  327400 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการอบรม สร้างความปรองดองในท้องถิ่น
  สำนึกรักสามัคคี สร้างความความปรองดองในสกลนคร วันที่ 22 ก.ย.63 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการอบรม สร้างความปรองดองในท้องถิ่น ให้กับ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
  ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ยินดีกับทีมอำเภอวานรนิวาส แชมป์ฟุตบอล สิรินธรคัพ ประจำปี พ.ศ.2564
  ขอแสดงความยินดีกับทีมจากอำเภอวานรนิวาส ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง เป็นเวลา 1 ปี พร้อมเงินพัฒนาอำเภอ จำนวน 5,000,000บาท
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุบลราชธานี
  วันที่ 10 ก.ย.63 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเครือสถานศึกษา เครือข่ายที่ 7 บ้านหนองเต่านาสะไม จ.อุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ" ประจำปี 2563 วันที่ 8 ก.ย.
  ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ" ประจำปี 2563 วันที่ 8 ก.ย. 2563 รอบ 16 ทีม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสนามกีฬาโรงเรียนสว่างแ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สกลนคร ฝึกทักษะช่างให้พี่น้องประชาชน
  วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมทักษะช่างให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทสบาลตำบลท่าสิลา โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรที่มีทักษะทางช่างสามารถนำความร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โปรแกรมการแข่งขัน ประจำวันที่ 8 ก.ย.2563
  การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ" ประจำปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สรุปผลการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขัน
  สรุปผลการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"สิรินธรคัพ"ประจำปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563
  เปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563 ถือเป็นการขับเคี้ยวกันระหว่างทีมตัวแทนทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดสกลนคร ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญชมและเชียร์ฟุตบอลสิรินธร คัพ ประจำปี2563
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอเชิญชมและเชียร์ฟุตบอลสิรินธร คัพ ประจำปี2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563
  วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หลังเก่า นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภท และระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่มไทรเกมส์
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนร่มไทรวิทยา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาให้กับโรงเรียนในสังก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เยาวชนต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 23 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดโครงการฝึกอบรมเยวชนต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย -โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุึพรรณ 40 คน -โรงเรียนสกลทวาปี อำเภอเมือง 40 คน -โ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รำลึกท่านเตียง ศิริขันธ์ ตำนานการต่อสู้เพื่อสันติภาพ
  วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ นายสมัย โพธิทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะข้าราชการ พนักงานจ้างฯในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงาน “รำลึกวันสันติภาพ” อนุสาวรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมประมูล ป้ายทะเบียนรถ เลขสวย หมวดอักษร กน ก้าวหน้า เกื้อหนุน นำชัย
  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่ราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมประมูล ป้ายทะเบียนรถ เลขสวย หมวดอักษร กน ก้าวหน้า เกื้อหนุน นำชัย ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีปิดโครงการ อบรมการดำรงตนเพื่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 3
  วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้จบหลักสูตร อบรมการดำรงตนเพื่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลุกจ้าง อบจ.สน.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  7 สิงหาคม วันรพี วันบิดาแห่งกฎหมายไทย
  วันที่ 7สิงหาคม2563 ที่ศาลจังหวัดสกลนคร นายกฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ " พระบิดาแห่งกฎหมายไทย "
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
  วันที่28 ก.ค 2563. เวลา 06.30 น. ณ วัดธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong