[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.228.250
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  99 ip
  เมื่อวาน
  544 ip
  เดือนนี้
  10524 ip
  เดือนที่แล้ว
  18030 ip
  ปีนี้
  62693 ip
  ทั้งหมด
  443645 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ฆ่าเชื้อโรค Covid-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดในพื้นที่สาธารณะ
  วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค Covid-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดในพื้นที่สาธารณะ โดยเริ่มจุดแรกที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ใ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  !! เลือนการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด !! อย่างไม่มีกำหนด
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดิมกำหนดประชุมวันที่ 20 เมษายน 2564 อบจ.สกลนครขอเลื่อนโดยไม่มีกำหนด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนครและทรง
  วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนครและทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กับทรงเป็นป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  วันที่ 7 เมษายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ต้อนรับคณะผู้แทนจาก อบต.ปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นาย วสันต์ สารนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก อบต.ปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 80 คน ในการมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม พิพิธภัณ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ
  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเป็นประธานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป ณ วัดป่าประทีปปุญญาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่ 21 มีนาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุระชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาระกิจลงพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมประชุมหารือเรื่องกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงเรือนจำเก่าจังหวัดสกลนคร
  วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมหารือเรื่องกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงเรือนจำเก่าจังหวัดสกลนคร ในอนาคตจะกลายเป็นแลนด์มาร์กของขาวสกลนคร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมพิธีเลี้ยงผีฟ้า กับพี่น้องชาวบ้านหนองไผ่
  วันที่ 20 มีนาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเลี้ยงผีฟ้า กับพี่น้องชาวบ้านหนองไผ่ เพื่อรักษาไว้ ซึ่งความเชื่อ ประเพณีโบราณ ให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน (ประเพณีเลี้ยงผีฟ้า นับวันจะหาดูได้ยาก เชิญชวนพี่น้องชาวสกลนคร ร่วมกันรักษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้องชาวบ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง สกลนคร
  วันที่ 20 มีนาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้องชาวบ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง สกลนคร ในโอกาสสร้างพุทธสถาน จรรโลงพระพุทธศาสนา สืบไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมเดินแบบผ้าคราม ในงานรวมน้ำใจไทยสกล และงานกาชาด ประจำปี 2564
  วันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง พร้อมภรรยา ร่วมเดินแบบผ้าคราม ในงานรวมน้ำใจไทยสกล และงานกาชาด ประจำปี 2564 บรรยากาสในงานสุดคึกคัก มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเดินแบบผ้าครามจำนวนมาก เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ผ้าครามของจังหวัดสกลนคร ให้เ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 มี.ค 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากร อบต.กุดค้าว ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ตรวจเยี่ยมศูนย์การปฎิบัติงานฯ ศูนย์ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล อบจ.สกลนคร
  วันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นาย ฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมศูนย์การปฎิบัติงานฯ ศูนย์ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล อบจ.สกลนคร โดยในการนี้ นาย ฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์กา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมคนดีศรีสกล ประจำปี 2564
  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมคนดีศรีสกล ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งรับพังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชน
  วันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่บ้านเชียงแสน ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งรับพังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชน ..โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ต้อนรับ นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสุระชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้การต้อนรับ นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โอกาสนี้ได้มีการพูดคุย การดำเนินงานเรื
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายก อบจ.สน ร่วมเยี่ยมชมบูชงานแสดงสินค้าในงาน ร่วมน้ำใจไทสกล และกาชาด ประจำปี 2564
  วันที่ 16 มีนาคม 2464 เวลา 20.00น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สน ร่วมเยี่ยมชมบูชงานแสดงสินค้าในงาน ร่วมน้ำใจไทสกล และกาชาด ประจำปี 2564 ในโอกาศนี้ได้ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ที่มาเที่ยวงานและร่วมตักมัจฉากาชาด มีจักรยาน เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ฯลฯ โดยงานจะมีไ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมแถลงข่าว การจัดงานการมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 12
  วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร ร่วมแถลงข่าว การจัดงานการมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณริมห้วยทราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชุมคณะทำงานสนับสนุนภารกิจของอบจ.สกลนคร
  วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประชุมใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเพื่อมอบนโยบายในการทำงาน ...เพราะเจ้าหน้าทุกคนคือกำลังสำคัญในขับเคลื่อน เดินหน้าพัฒนาจังหว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนครที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นายกอบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุปนายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong