[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 35.173.50.107
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  60 ip
  เมื่อวาน
  347 ip
  เดือนนี้
  3714 ip
  เดือนที่แล้ว
  6620 ip
  ปีนี้
  47281 ip
  ทั้งหมด
  237859 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สกลนคร ร่วมต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร คนใหม่
  เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร คนใหม่่
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประดับปีกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์
  วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29 จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในพิธีประดับปีกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คืนข้าวสู่ดิน ท้องถิ่นรวมใจ "ฟื้นฟูภัยน้ำท่วม"
  สกลนคร สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยแถลงข่าว โครงการ คืนข้าวสู่ดิน ท้องถิ่นรวมใจ สู้ภัยน้ำท่วม เพื่อเปิดระดมความช่วยเหลือรับบริจาคเมล็ดพันธ์ข้าว นำไปมอบให้พี่น้องชาวอุบลราชธานี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว
  ชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จฯสกลนคร ทรงเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ
  วลา 11.50 น. เสด็จไปยังหอประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร หลังเก่า อำเภอเมือง ทรงเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ได้สนองพระดำริด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัย หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โฮมเหง้าไทยสกลยลถิ่นวัฒนธรรม
  ภาพบรรยากาศงานไทยสากลรวมเผ่ารากเหง้าเดียวกัน "โฮมเหง้าไทยสกลยลถิ่นวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (ข้างพิพิธภัณฑ์ภูพาน) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
  วันที่30 สิงหาคม2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภออากาศอำนวยและอำเภอวานรนิวาส มีประชาช
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครหรือเสนอชื่อ
  บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รวมพลังคน อบจ.สกลนคร ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบน้ำท่วมวานรนิวาส
  วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ที่วัดป่าศรีโนนวิเวกศรีเมือง อ.วานรนิวาส นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นาย กฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นาย สถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย น
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  วันที่ 31 กรฎาคม 2562 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปโทรทัศถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  .อบจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  .สกลนคร เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่ถนนนิตโย อำเภอเมืองสกลนคร ระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ส.2562มกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.
  วันที่ 16 ก.ค. 2562 ผู้บริหารองค์การบริหารส่้วนจังหวัดสกลนครพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา,พิธีถวายพระพุทธหลวงพ่อพระองค์แสนจำลอง และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.10 น.นายชัยมงคล ไชบรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทรมหาวชิร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดโนนสะอาด ณ บ้านโนนสะอาด
  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสมัย โพธิทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รับมอบหมายภารกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการเถรสมาคมฯ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถวัดโนนสะอ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ
  วันที่ 30 พฤษภาคน 2562 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะสมาชิสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ เ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญชมวีดิทัศน์การ์ตูน 2D Animation เกี่ยวกับวุฒิสภา เรื่อง หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และ กรรมาธิการวุฒิสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒.
  ขอเชิญร่วมติดตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติไทยกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒.
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร , พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอกุสุมาลย์ , นายวิชาญ แท่นหิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ,จิตอาสาพัฒนา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
  ร่วมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย(วาตภัย) ณ บ้านหนองบัวสร้าง และบ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 260 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "สิริธรคัพ"
  บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธรคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กำหนดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพสว่าง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong