[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร.1
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 34.200.218.187
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
29 ip
เมื่อวาน
160 ip
เดือนนี้
2000 ip
เดือนที่แล้ว
7749 ip
ปีนี้
55123 ip
ทั้งหมด
316772 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 7 สิงหาคม วันรพี วันบิดาแห่งกฎหมายไทย
    วันที่ 7สิงหาคม2563 ที่ศาลจังหวัดสกลนคร นายกฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ " พระบิดาแห่งกฎหมายไทย " [ เข้าชม/Comment 10/0 ]
55 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
    วันที่28 ก.ค 2563. เวลา 06.30 น. ณ วัดธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม [ เข้าชม/Comment 23/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง
    รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร Comment ล่าสุด : ploynareerat20@gmail.com
[ เข้าชม/Comment 285/1 ]
55 ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ
    กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ขอเชิญประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติในหัวข้อ"ออนกับกอช.เพื่อความมั่งคงในอนาคต" [ เข้าชม/Comment 70/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2562และ เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2561 - 2564
     อบจ.สกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2562และ เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2561 - 2564
[ เข้าชม/Comment 21/0 ]
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ ฝ่ายติดตามประประเมินผล จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ เข้าชม/Comment 28/0 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕),(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ จัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ฯ
[ เข้าชม/Comment 50/0 ]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๓)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 49/0 ]
คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 64/0 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนนคร
[ เข้าชม/Comment 87/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐*๔.๐๐ เมตรฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอ เรื่อง ประักาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ(วัสดุฝึกอบรมอาเชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม หอประชุมอำเภอพังโคน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ๑๙ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุฝึกอบรม) โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง ด้วยศาตร์พระราชาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ดดยวิะีเฉพาะเจาะจง
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


ตำแหน่งว่าง (อ่าน 18 / ตอบ 0 )
ร้องเรียน (อ่าน 21 / ตอบ 0 )
ทุนเรียนฟรี (อ่าน 35 / ตอบ 0 )
Minimalism และ Maximalism, การออกแบบเว็บ Maximalist คืออะไร (อ่าน 89 / ตอบ 0 )
อยากรู้ (อ่าน 120 / ตอบ 0 )
มีรถขุดเจาะน้ำบาดาลไหมครับ (อ่าน 86 / ตอบ 0 )
ลงทะเบียนรับหน้ากากผ้า (อ่าน 136 / ตอบ 1 )
ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้ (กรอกรายละเอียดการขอเอกสาร online) (อ่าน 278 / ตอบ 0 )
เรื่องทุนเรียนฟรีของนักเรียนในสังกัด อบจ สกลนคร (อ่าน 785 / ตอบ 1 )
มาทำความรู้จักกับจังหวัดสกลนครและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณควรต้องไปสักครั้ง (อ่าน 784 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายชัยมงคล ไชยรบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์

 • << สิงหาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=news&category=2
  เลือกตั้ง ส.อบจ.
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&category=3
  ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=webboard&category=2
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  http://www.oic.go.th/infocenter12/1231/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong