[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Network
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-150442688926759/photos/?tab=album&album_id=287316761906017
พระราชทานผ้าพระกฐิน
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-150442688926759/photos/?tab=album&album_id=281029025868124
แห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว61
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-150442688926759/photos/?tab=album&album_id=278320559472304
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-150442688926759/photos/?tab=album&album_id=204853373485690
กิจกรรมปลูกป่า ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 18.204.2.53
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
143 ip
เมื่อวาน
153 ip
เดือนนี้
4309 ip
เดือนที่แล้ว
5496 ip
ปีนี้
41256 ip
ทั้งหมด
231834 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ขอเชิญชวนพี่น้องไทสกลแต่งกายชุดชาติพันธุ์และเชื้อชาติของตัวเองเพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในงานไทสกลรวมเผ่ารากเหง้าเดียวกัน
    ขอเชิญชวนพี่น้องไทสกลแต่งกายชุดชาติพันธุ์และเชื้อชาติของตัวเองเพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในงานไทสกลรวมเผ่ารากเหง้าเดียวกัน [ เข้าชม/Comment 34/0 ]
55 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
    วันที่30 สิงหาคม2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภออากาศอำนวยและอำเภอวานรนิวาส มีประชาช [ เข้าชม/Comment 18/0 ]
55 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครหรือเสนอชื่อ
    บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 [ เข้าชม/Comment 26/0 ]
55 รวมพลังคน อบจ.สกลนคร ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบน้ำท่วมวานรนิวาส
    วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ที่วัดป่าศรีโนนวิเวกศรีเมือง อ.วานรนิวาส นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นาย กฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นาย สถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย น [ เข้าชม/Comment 27/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     องค์บริหารส่วนจังหวัดสกลนครค ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 99/0 ]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดการซื้อจัดจ้างในรอบรอบเดือน(สขร.๑)
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดการซื้อจัดจ้างในรอบรอบเดือน(สขร.๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 63/0 ]
ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
     ระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔
[ เข้าชม/Comment 57/0 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขฉบับที่ 2
[ เข้าชม/Comment 64/0 ]
คู่มือประชาชน
     คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ เข้าชม/Comment 54/0 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่ งใด ระดับใด อยู่ในส่วนร
[ เข้าชม/Comment 92/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ปรกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งจอ LED FULL COLOR
ประกาศองค์การบริหารส่วนจัีงหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฐานรากฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งอาคารหอพักนักเรียน ๓ ชั้นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างโครงการสรา้งกำแพงกันตลิ่งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงป้า่ยประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง LED FULL COLOR
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารหอพักนักเรียน3 ชั้นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างปรับปรุบหอประชุมเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งและ้พิ่มเติมปรับปรุงๆ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


ปลายสวายทอดกรอบ (อ่าน 18 / ตอบ 0 )
https://www.premiertoto.com (อ่าน 25 / ตอบ 0 )
https://www.danawatoto.com (อ่าน 30 / ตอบ 0 )
https://www.bet-man.co.kr (อ่าน 19 / ตอบ 0 )
https://www.totoenjoy.com (อ่าน 27 / ตอบ 0 )
premiertoto.com (อ่าน 29 / ตอบ 0 )
danawatoto.com (อ่าน 50 / ตอบ 0 )
bet-man.co.kr (อ่าน 48 / ตอบ 0 )
เรื่องทุนเรียนฟรีของนักเรียนในสังกัด อบจ สกลนคร (อ่าน 249 / ตอบ 1 )
ฝรั่งเขามาทำอะไรที่สกลนคร? (อ่าน 677 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 • << กันยายน 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30            https://www.ombudsman.go.th/10/index1.asp
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  http://www.oic.go.th/infocenter12/1231/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  https://www.parliament.go.th/aipa2019/
  การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐
  https://www.youtube.com/channel/UCW1iEKD9UrqNwoHRhsjQxbg?view_as=subscriber
  .

  https://www.ombudsman.go.th/10/index1.asp
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  http://www.oic.go.th/infocenter12/1231/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  https://www.parliament.go.th/aipa2019/
  การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐
  https://www.youtube.com/channel/UCW1iEKD9UrqNwoHRhsjQxbg?view_as=subscriber
  .

   
   
   

   

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong