[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร.1
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 18.207.130.162
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
109 ip
เมื่อวาน
265 ip
เดือนนี้
1403 ip
เดือนที่แล้ว
11835 ip
ปีนี้
25188 ip
ทั้งหมด
286837 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 * อบจ.สกลนคร วางมาตราการเข้ม สู้โควิด-19 **
    จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้บุคลลากรของ อบจ. และประชาชนที่มาติดต่อราชการ นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สั่งการ เพื่อวางมาตราการ ในการป้องกันโควิด ให้เจ้าหน้าที่ของ อบจ.สกลนครทุกคนถือปฏิบัติ [ เข้าชม/Comment 29/0 ]
55 ท้องถิ่นสกลนคร จับมือประสานใจ กู้ภัย วิกฤต โควิด 19
    วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ค่ายศรีสกุลวงศ์ ตชด.23 จังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองคทการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นาย สันติ ไชยยศ นายกฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมหารือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลน [ เข้าชม/Comment 15/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่(สอบสัมภาษณ์)
    ตำแหน่งคนงานทั่วไป(คนพิการ)จำนวน ๑ อัตรา [ เข้าชม/Comment 171/0 ]
55 อบต.คูบัว ราชบุรี เยือนเมืองธรรมะ สกลนคร
    วันที่ 16 มกราคม 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสมัย โพธิทองดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คูบัว จ.ราชบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สร้า [ เข้าชม/Comment 80/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๔ โครงการ
     อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๔ โครงการ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
[ เข้าชม/Comment 25/0 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี2563
[ เข้าชม/Comment 37/0 ]
รายงานผล การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 122/0 ]
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
[ เข้าชม/Comment 122/0 ]
สรุปงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๒๐กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
[ เข้าชม/Comment 133/0 ]
กรอบคุณธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
     กรอบคุณธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 123/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครการจ้างครูสอนภาษาตาสงประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครการจ้างครูสอนภาษาตาสงประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ตันฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฦึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเซื้อฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาาาต่างประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องปรพกวดราคาจ้างก่อสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้วฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาเวียดนานมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างประเทศเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้ (กรอกรายละเอียดการขอเอกสาร online) (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
เรื่องทุนเรียนฟรีของนักเรียนในสังกัด อบจ สกลนคร (อ่าน 445 / ตอบ 1 )
มาทำความรู้จักกับจังหวัดสกลนครและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณควรต้องไปสักครั้ง (อ่าน 702 / ตอบ 1 )
ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร (อ่าน 1516 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายชัยมงคล ไชยรบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 • << เมษายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=news&category=2
  เลือกตั้ง ส.อบจ.
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&category=3
  ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  https://ddc.moph.go.th/
  กรมควบคุมโรค
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=webboard&category=2
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  http://www.pr.moi.go.th/
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong