[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ข้อมูลสถิติคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน/ท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
กองสาธารณสุข อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 3.236.16.13
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
560 ip
เมื่อวาน
465 ip
เดือนนี้
11098 ip
เดือนที่แล้ว
12659 ip
ปีนี้
141696 ip
ทั้งหมด
522648 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงาน
    ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั้วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ เข้าชม/Comment 59/0 ]
55 ประชาสัมพันธ์โครงการตามพระราชดำริฯ
    โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ เข้าชม/Comment 54/0 ]
55 ประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
    วันนี้ เวลา 09.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร พร้อมด้วย นายชาตรี หล้าพรหม รองประธานสภา อบจ.สกลนคร แทนประธานสภา อบจ.สกลนคร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.สกลนคร [ เข้าชม/Comment 56/0 ]
55 ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    โดยผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เท่ากับ 94.15 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ A [ เข้าชม/Comment 73/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (แก้ไข ครั้งที่ 9) พ.ศ.2564
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 9) และ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 39/0 ]
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (แก้ไข ครั้งที่ 8) พ.ศ.2564
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2564
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 58/0 ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(แก้ไข ครั้งที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๕
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(แก้ไข ครั้งที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๕ โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
[ เข้าชม/Comment 56/0 ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๔
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘) พ.ศ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 83/0 ]
ข้อเสนอแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ
     โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ
[ เข้าชม/Comment 93/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัดฯ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตราสัญลักษณ์ อบจ.สน. พร้อมข้อความ ด้วยแผ่นพาสวูด จำนวน ๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙) และ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมารถฟาร์มแทรคเตอร์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไฮดรอลิค ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค-๔๖๔๘ จำนวน ๑ คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรับแขกหลุยส์ จำนวน ๓ ชุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์และเก้าอี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


ความงาม : ออนไลน์เพื่อค้นหาประกันสุขภาพราคาไม่แพง (อ่าน 22 / ตอบ 0 )
10 อันดับหนังยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 (จนถึงตอนนี้) (อ่าน 25 / ตอบ 0 )
รีวิวสินค้าเด็ก : เมื่อการซ่อมรถยนต์อาจไม่จำเป็นแม้ไฟแดชบอร์ดจะสว่าง (อ่าน 29 / ตอบ 0 )
รถของเล่น : เคล็ดลับสำหรับของเล่น (อ่าน 30 / ตอบ 0 )
รถของเล่น : เคล็ดลับสำหรับของเล่น (อ่าน 30 / ตอบ 0 )
พระเครื่องไทย เจริญพร เจริญโชค ร่ำรวยเงินทอง (อ่าน 39 / ตอบ 0 )
ภาพยนตร์แอ็คชั่นบล็อกบัสเตอร์ | ภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องล่าสุด (อ่าน 36 / ตอบ 0 )
แมวหางสั้นญี่ปุ่น (อ่าน 36 / ตอบ 0 )
รถของเล่น : Transformers Toys - ของเล่นดีๆ ที่เด็กๆ หลายคนและหลายคนต้องการ (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
kjdoo : ไดโนเสาร์ตัวสุดท้าย (อ่าน 40 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


ดร.ชูพงศ์ คำจวง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • อบจ.พบประชาชน
 • E-BOOK มาตรฐานทางจริยธรรม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ. จ.สกลนคร

 • << กันยายน 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=195
  ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=88
  ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร
  https://docs.google.com/forms/d/1G36k1ULkM5ZllUbW97Lm3VAbIm2d5mMgMkY-betyZFQ/edit?usp=sharing
  แบบฟอร์มลงทะเบียนยืมวัสดุอุปกรณ์ออนไลน์
  http://xn----uwfjn1gbab0grae7c9aja38ase.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
  วิทยุออนไลน์ อบจ.สกลนคร
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuhnqMlwBJ1hK_oaa_JV0pFhxge59rXK-6BYk7NUGgtpaA6w/viewform?usp=sf_link
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2564


  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong