[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
กองช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%99-653221044817633/photos/?tab=album&album_id=971923922947342
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%99-653221044817633/photos/?tab=album&album_id=875879955885073
โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนฯลฯ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%99-653221044817633/photos/?tab=album&album_id=743336909139379
ประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(2560-2562
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732758666863870.1073741829.653221044817633&type=3&uploaded=34
อบจ.สน.ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์"เมืองช้างเกมส์"
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
 
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.225.26.154
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
47 ip
เมื่อวาน
95 ip
เดือนนี้
2102 ip
เดือนที่แล้ว
3362 ip
ปีนี้
39846 ip
ทั้งหมด
87621 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ขอเชิญเที่ยว... งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2560
    ขอเชิญเที่ยว... งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2560 สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย - เทศกาลของดีของแซ่บเมืองสกล - นิทรรศการดอกผึ้งเพื่อพ่อ - การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ - การแสดงดนตรีพื้นเ [ เข้าชม/Comment 3/0 ]
55 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2
    วันที่ 15 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 49/0 ]
55 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
    วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสันติ ไชยยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเนื่องในวันแม [ เข้าชม/Comment 37/0 ]
55 อบจ.สน.เร่งระดมความช่วยเหลืออุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
    สืบเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนยครและหลายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ต่างเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีประชาชนจิตอาสายืนมือเข้ามาช่วยเหลือ [ เข้าชม/Comment 36/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
รายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดทำรายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
[ เข้าชม/Comment 40/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบข้อเขี่ยนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเลิกทรอนิส์โครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร สาย ๓๐๓๕ บ้านหนองอย่างขึ้น-บ้านนาดินจี่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สน.๓๐๒๘ บ้านทันสมัย-บ้านท่าศิลา
ประกาศอง๕การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจร สาย สน.๓๐๘๔ บ้านหนองโจด-บ้านนางัว อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร สาย สน.๓๐๓๙ บ้านบง-บ้านดงสาร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สน.๒๐๐๖ บ้านกลาง-บ้านโพนงามโคก อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ บ้านโพนสมุทรชัย-บ้านนาดูน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร (อ่าน 332 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร

 • << กันยายน 2560 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong