[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.228.250
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  88 ip
  เมื่อวาน
  544 ip
  เดือนนี้
  10513 ip
  เดือนที่แล้ว
  18030 ip
  ปีนี้
  62682 ip
  ทั้งหมด
  443634 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.คนใหม่ พร้อมทีมงานผู้บริหารเข้าทำงานวันแรก
   วันที่ 9 ก.พ 2564 เวลา 09.09 น . นาย ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คนใหม่ นำคณะทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ เดินทางเข้าทำงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นวันแรก โดยมี สจ.ประจำแต่ละเขต ร่วมทั้ง พ่อค้า ประชาชน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน รอให้การต้อนรับจำนวนมาก ซึ่งก่อนเข้าห้องทำงาน นาย ชูพงษ์ คำจวง ได้ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เดินเข้าห้องทำงานนายก. ซึ่งได้นิมนต์หลวงพ่อลี เจ้าอาวาสวัดสอนประชาราม เพื่อเจิมโต๊ะทำงาน ลดน้ำมนต์ ซึ่งในโอกาสนี้หลวงพ่อลี ท่านได้ให้พรว่า ให้นายก.ชูพงษ์ ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อประเทศชาติด้วยความตั้งใจ ซึ่งตลอดทั้งวัน มีคณะพ่อค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ได้เดินทางมาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีจำนวนมาก


  เข้าชม : 429


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ฆ่าเชื้อโรค Covid-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดในพื้นที่สาธารณะ
        !! เลือนการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด !! อย่างไม่มีกำหนด
        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนครและทรง
        เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
        ต้อนรับคณะผู้แทนจาก อบต.ปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong