[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 3.236.228.250
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
124 ip
เมื่อวาน
544 ip
เดือนนี้
10549 ip
เดือนที่แล้ว
18030 ip
ปีนี้
62718 ip
ทั้งหมด
443670 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ฆ่าเชื้อโรค Covid-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดในพื้นที่สาธารณะ
    วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค Covid-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดในพื้นที่สาธารณะ โดยเริ่มจุดแรกที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ใ [ เข้าชม/Comment 3/0 ]
55 !! เลือนการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด !! อย่างไม่มีกำหนด
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดิมกำหนดประชุมวันที่ 20 เมษายน 2564 อบจ.สกลนครขอเลื่อนโดยไม่มีกำหนด [ เข้าชม/Comment 16/0 ]
55 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนครและทรง
    วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนครและทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กับทรงเป็นป [ เข้าชม/Comment 27/0 ]
55 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    วันที่ 7 เมษายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด [ เข้าชม/Comment 34/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
แผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-2
[ เข้าชม/Comment 6/0 ]
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
     เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
[ เข้าชม/Comment 7/0 ]
มาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสารธารณะ
     เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความถูกต้อง ครบถ้วน จัดเจน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน และผู้มีส่วนได้่เสียสามารถเข้าถึงข้อมุลข่าวสารได้โดยสะดวก
[ เข้าชม/Comment 4/0 ]
มาตรการตรวจส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     พื่อให้ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
[ เข้าชม/Comment 4/0 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
     เพื่อให้การดำเนินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 6/0 ]
มาตรการส่งเสริมความสุจริตโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     เพื่อให้ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
[ เข้าชม/Comment 5/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองไผ่ - บ้านโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำแหว อำเภอพรรณานิคม- บ้านนาเชือก อำเภอพังโคน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3090 บ้านกุดจิก-บ้านหนองแค อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุ)จำนวน 18 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุ) จำนวน 7 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 11)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุ)จำนวน 7 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


มีตำแหน่งว่างรับโอนไหมครับ (อ่าน 352 / ตอบ 1 )
ตำแหน่งว่าง (อ่าน 896 / ตอบ 1 )
ร้องเรียน (อ่าน 564 / ตอบ 0 )
ทุนเรียนฟรี (อ่าน 431 / ตอบ 0 )
มีรถขุดเจาะน้ำบาดาลไหมครับ (อ่าน 527 / ตอบ 0 )
ลงทะเบียนรับหน้ากากผ้า (อ่าน 536 / ตอบ 1 )
ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้ (กรอกรายละเอียดการขอเอกสาร online) (อ่าน 627 / ตอบ 0 )
เรื่องทุนเรียนฟรีของนักเรียนในสังกัด อบจ สกลนคร (อ่าน 1407 / ตอบ 2 )
มาทำความรู้จักกับจังหวัดสกลนครและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณควรต้องไปสักครั้ง (อ่าน 1058 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


ดร.ชูพงศ์ คำจวง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์

 • << เมษายน 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=195
  ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=88
  ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร
  https://itas.nacc.go.th/go/iit/o2pl3b
  .
  https://itas.nacc.go.th/go/eit/o2pl3b
  .
  https://www.facebook.com/sakonpao
  facebook อบจ.สกลนคร


  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong