[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 3.239.242.55
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
375 ip
เมื่อวาน
490 ip
เดือนนี้
12111 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
12111 ip
ทั้งหมด
393063 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


"ผลการนับคะแนน ส.อบจ.และนายก อบจ.สกลนคร"อย่างไม่เป็นทางการ55 รัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสมัย โพธิทองดี รองปลัด อบจ.สกลนคร รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สกลนคร ปฏิบัติหน้าที่นายก นายก.อบจ.สกลนครจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร [ เข้าชม/Comment 29/0 ]
55 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
    เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 230/0 ]
55 ว่าที่ นายก อบจ.และ ส.อบจ.สกลนคร
    โฉมหน้าว่าที่นายก อบจ.และ ส.อบจ.36 เขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ. [ เข้าชม/Comment 962/0 ]
55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศน์" ประจำปี 2563
    วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศน์" ประจำปี 2563 และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ [ เข้าชม/Comment 218/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1)
     รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1)
[ เข้าชม/Comment 7/0 ]
รายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ เข้าชม/Comment 30/0 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาะทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้
     ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาะทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้
[ เข้าชม/Comment 30/0 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
     แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
[ เข้าชม/Comment 47/0 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
     แผนดำเนินงาน ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
[ เข้าชม/Comment 31/0 ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖)
     การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖)พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 187/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๐ บ้านบะฮี-บ้านถ่อนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๗๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๗๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๐๘ บ้านนาเพียงใหม่-บ้านบอนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตัวการ์ตูนประชาสัมพันธ์รณรงค์กรุณาสวนหน้ากากอนามัยฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


ส่งสัญญาณว่าลูกของคุณอาจต้องการครูสอนพิเศษคณิตศาสตร์ (อ่าน 30 / ตอบ 0 )
มีตำแหน่งว่างรับโอนไหมครับ (อ่าน 84 / ตอบ 0 )
อุปกรณ์การเลือตั้ง (อ่าน 116 / ตอบ 0 )
ตำแหน่งว่าง (อ่าน 545 / ตอบ 1 )
ร้องเรียน (อ่าน 273 / ตอบ 0 )
ทุนเรียนฟรี (อ่าน 251 / ตอบ 0 )
Minimalism และ Maximalism, การออกแบบเว็บ Maximalist คืออะไร (อ่าน 448 / ตอบ 0 )
อยากรู้ (อ่าน 405 / ตอบ 0 )
มีรถขุดเจาะน้ำบาดาลไหมครับ (อ่าน 291 / ตอบ 0 )
ลงทะเบียนรับหน้ากากผ้า (อ่าน 387 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์

 • << มกราคม 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=news&category=2
  ข่าวสารเลือกตั้งเลือก ส.อบจ.และนายก อบจ.สน.
  http://www.oic.go.th/infocenter12/1231/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=webboard&category=2
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&category=3
  ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  https://docs.google.com/forms/d/1qM_OT7KpnbaVmvzljhER18UiM84jWzrWesrFmm2fXoQ/edit#responses
  แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong