[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
กองช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ฯ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-150442688926759/photos/?tab=album&album_id=150446208926407
งานแถลงข่าวและพิธีอัญเชิงถ้วยพระทาน"ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 36
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%99-653221044817633/photos/?tab=album&album_id=971923922947342
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%99-653221044817633/photos/?tab=album&album_id=875879955885073
โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนฯลฯ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%99-653221044817633/photos/?tab=album&album_id=743336909139379
ประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(2560-2562
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 54.91.171.137
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
220 ip
เมื่อวาน
196 ip
เดือนนี้
2937 ip
เดือนที่แล้ว
4823 ip
ปีนี้
51665 ip
ทั้งหมด
99440 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ ๓๖
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการแถลงข่าว และ พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน"ภูพานราชนิเวศ" [ เข้าชม/Comment 22/0 ]
55 ประกาศผลการแข่งขันเรือยาว
    ประกาศผลการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ เข้าชม/Comment 39/0 ]
55 กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี2561
    ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาในเขตเทศบาลนครสกลนคร [ เข้าชม/Comment 50/0 ]
55 ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018
    รัฐบาลไทย กำหนดจัดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018 1 พฤศจิกายน 2560-สิ้นปี2561 [ เข้าชม/Comment 34/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ประวัติจังหวัด สกลนคร
     สกลนคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองหนองหานหลวง" เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
[ เข้าชม/Comment 16/0 ]
รายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดทำรายงานฉับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
[ เข้าชม/Comment 102/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนนท้องถิ่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ค ความเหมาสมกับตำแหน่งและหน้าที่และกำหนดวัน สถานที่สอบสัมภาษณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบข้อเขี่ยนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเลิกทรอนิส์โครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร สาย ๓๐๓๕ บ้านหนองอย่างขึ้น-บ้านนาดินจี่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สน.๓๐๒๘ บ้านทันสมัย-บ้านท่าศิลา
ประกาศอง๕การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจร สาย สน.๓๐๘๔ บ้านหนองโจด-บ้านนางัว อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร สาย สน.๓๐๓๙ บ้านบง-บ้านดงสาร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร (อ่าน 460 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 • << ธันวาคม 2560 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

   
   
   

   

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong